28 November, 2017

Una anècdota

En una ocasió Gaudí es va acostar a veure com treballava Bru en el mosaic d'una de les seves obres escollint i col·locant les peces una a una. Gaudí no va poder més, va agafar una rajola, la va colpejar partint-la en diversos fragments i llançant-los sobre el dibuix que componia Bru, va cridar-li: A grapats, les pedres! Així ho ha de fer. No s'hi ha de mirar tant, que no acabarem mai!