14 November, 2017

INFORME ANUAL D’EMPRESES DE SERVEIS D’INVERSIÓ 2017

L'Entitat elabora l'"Informe Anual d'Empreses de Serveis d'Inversió" (“IAESIS”), atenent la disposició d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit, i referit a la data de tancament, 31 de desembre de 2017.

OBRIR